Certifieringar

  • Hållbarhet

Spårbarhet

Vi ställer höga krav på våra leverantörer och samarbetar endast med certifierade odlare. En grundförutsättning för att få leverera till Dole Fresh Cuts är att vara certifierad enligt den internationella standarden GLOBALGAP eller den svenska motsvarigheten IP (Integrerad Produktion). Båda systemen innebär en ansvarsfull odling med så liten belastning på miljön som möjligt, samtidigt som vi kan säkerställa en hög kvalitet på våra produkter och livsmedelssäkerhet genom hela produktionskedjan.

Genom vår egen kvalitetsstandard ställer vi ännu hårdare krav på säkerhet, odling och råvarans egenskaper. Syftet är att se till att odling och skörd bedrivs på ett så säkert sätt som möjligt. Varje råvaruparti har en fullständig spårbarhet tillbaka till fältet.

Vår färdigskurna sallad är sedan 2005 certifierad enligt BRC Global Standard, nivå A. Dessutom är fabriken certifierad för produktion av KRAV och EU-ekologiska produkter.

Flera av våra produkter är märkta med EU:s märkning för ekologiska livsmedel. Ekologisk odling innebär att i samspel med naturen ta så stor hänsyn till miljön som möjligt. Odlingen ska ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

 

Utvalda odlare

Vi strävar efter att odla våra produkter så nära produktionen som möjligt. De allra flesta av våra råvaror odlas i Sverige och Danmark under sommarhalvåret. När den svenska värmen inte räcker till är det oftast till Italien vi vänder oss för att få fina baby leaves. Till exempel till Salerno-området i södra Italien.

Riktigt bra huvudsallad hittar vi i regionen Murcia vid Spaniens sydöstra kust, känd för sina fina odlingsförhållanden, med många soldagar och milda vintrar. Här lyser fälten gröna av romansallad och röda av lollo rosso. Oavsett om vi hämtar råvaran från fältet några mil bort eller från varmare breddgrader, arbetar vi alltid med utvalda kontrakterade odlare.