Miljö- och kvalitetsarbete genom hela kedjan

På Dole Fresh Cuts har vi som mål att ha marknadens bästa kvalitet. För oss betyder hög kvalitet att vi kan garantera en produkt som är både livsmedelssäker och har producerats på ett miljöriktigt sätt.

Det handlar också om transporter och förpackningar  som både tar hänsyn till klimatet och gör att produkterna behåller sin fräschhet hela vägen fram till butiken.

Det miljöarbete vi bedriver sker dels mot våra odlare och transportörer och dels internt i fabriken. Att upprätthålla en obruten kylkedja i alla led är en förutsättning för att salladens fina kvalitet ska bestå ända fram till tallriken. Vår anläggning i Helsingborg har en mycket liten påverkan på omgivande miljö. Internt arbetar vi med att följa och aktivt reducera energi- och vattenförbrukning.

Tre olika områden utgör Doles pelare för hållbar miljö:

  • Utveckla mer hållbara förpackningar 
  • Minska vattenanvändningen
  • Reducera koldioxidutsläpp

 

Gröna förpackningar

Vi arbetar kontinuerligt för att ha så bra förpackningsmaterial som möjligt till våra sallader. Det måste vara bra för miljön samtidigt som vi ska kunna erbjuda en hög kvalitet på produkterna. Utmaningen är att få det där att gå hand i hand.

Förpackningsmaterialet är viktigt för att salladen ska hålla sig fräsch och krispig hela vägen från oss, till butiken och hem till dig. Vi arbetar med olika typer av förpackningsmaterial och plastsammansättningar för att få en optimal förpackning för varje produkt. När vi optimerar förpackningen för att förbättra matens hållbarhet minskar samtidigt matsvinnet.

 

Målet är att inte använda mer material än vad som är nödvändigt. Det innebär bl.a. att vi ser över tjocklek och längd på plastfilmen när vi tar fram en ny produkt. Just nu undersöker vi möjligheten att använda en plastfilm med hög andel grön polyeten, vilket innebär att den är framställd från en förnyelsebar källa som t.ex. sockerrör.

Vi packar även en hel del av våra produkter i tråg av PET-plast. Redan idag består 60-80% av plasten i trågen av återvunnen PET. Det skikt som är närmast produkten är av nytillverkat material för att vi ska kunna garantera att inga oönskade ämnen kommer i kontakt med livsmedlet.

Fler exempel på vårt hållbarhetsarbete:

  • Det vatten vi använder för att skölja salladen i fabriken är fortfarande riktigt kallt när det lämnar tankarna på väg mot reningsverket. Med en värmeväxlare på avloppsröret tar vi tillvara kylan för att kyla ner det inkommande, rena vattnet. Varje grad vi lyckas ta tillvara är en vinst för miljön eftersom det innebär att vi kan minska vår energianvändning. 
  • Vi tänker säsong när vi tar fram nya produkter. Det gör vi både för klimatet och för att kunna leverera den bästa kvaliteten. Vissa produkter väljer vi att bara sälja under vissa tider på året. Våra soppor hittar du till exempel i butiken från september till mars, då rotsakerna och kålen är som bäst. I några av våra produkter har vi en eller flera råvaror som vi byter ut efter tillgång och säsong (du kan alltid se i innehållsförteckningen vilken sallad som finns i påsen).

 

Solvatten – en solskenshistoria från Kenya

Det är lätt att ta rent vatten för givet, men faktum är att miljarder människor saknar tillgång till säkert, rent vatten. Genom att stötta Solvatten kan vi bidra till att ge fler människor förutsättningar för ett friskt och värdigt liv. Solvatten är en svensk innovation som använder UV-ljus för att rena vatten från mikrobiologiska föroreningar, bakterier, virus och parasiter. 

Under hösten 2018 skickades en första pall med Solvatten finansierat av Dole till Kenya, en av behållarna gick till Evelyne och hennes familj i Homa Bay County. I deras by hämtar invånarna vatten till hushållet från sjöar och Lake Viktoria – vatten som inte är säkert att dricka. Nu använder de Solvatten två gånger per dag för att få rent vatten att dricka, laga mat och tvätta sig med. Magsjukdomarna i familjen har minskat, och de slipper också andas in så mycket farlig rök från vedeldning.

 Här kan du läsa mer om Solvattens viktiga arbete