Vårt ansvar

Dole tar ansvar för din hälsa och miljö

Information om vårt CSR arbete finns här >>
http://dolecrs.com/  

Dole Nutrition >>
http://www.dole.com/#/nutritioninstitute/

Sjukhuset Hospital Vicente D'Antoni (HVD) i Honduras skänktes till Vicente D'Antoni Foundation, en ideell organisation som består av medlemmar från Standard Fruit Company i Honduras (Dole) och medlemmar i La Ceiba Municipality. Läs mer här >>
http://dolecrs.com/explore/case-studies/hospital-vicente-dantoni/