Kvalitet och miljö

På Dole Fresh Cuts har vi som mål att ha marknadens bästa kvalitet. Viktiga delar för vår framgång är bra råvaror, en skonsam process och en påse som andas optimalt. Att upprätthålla en obruten kylkedja i alla led är en förutsättning för att salladens fina kvalitet ska bestå ända fram till tallriken. Vi arbetar även aktivt med att förebygga negativa effekter på miljö, hälsa och säkerhet. Detta regleras övergripande i Dole's miljöpolicy.

Ursprung

Dole Fresh Cuts arbetar endast med utvalda kontrakterade odlare. Under sommarhalvåret används till största delen råvara från vårt närområde. Under vinterhalvåret kommer det mesta av råvaran från Italien och Spanien.

Spårbar kvalitet

En grundförutsättning för att få leverera till Dole Fresh Cuts är att vara certifierad enligt GLOBALGAP eller IP standarden. Vi som fresh cuts producent ställer än hårdare krav på säkerhet och egenskaper på råvara och odling vilket vi säkrar genom Doles kvalitetsstandard. Syftet är att se till att odling och skörd bedrivs på ett så säkert sätt som möjligt. Varje råvaruparti har en fullständig spårbarhet tillbaka till fältet.

Dole färdigskuren sallad är, via Dole Fresh Cuts, sedan 2005 certifierad enligt BRC Global Standard, nivå A. Dessutom är fabriken certifierad för produktion av KRAV och EU-ekologiska produkter.

Kontroll

En nyckel till framgång i fabriken är vår omfattande mottagningskontroll av inkommande råvaror. Här kontrolleras temperatur och att alla råvaror uppfyller våra specifikationer. En mängd olika tester utförs sedan i processen och på den färdiga produkten. Detta ligger som grund för att vi ska få en bra produktkvalitet med optimerad hållbarhet.

Produktionsanläggningen

Det miljöarbete vi bedriver sker dels mot våra odlare och transportörer och dels internt i fabriken. Vår anläggning i Helsingborg har en mycket liten påverkan på omgivande miljö. Internt arbetar vi med att följa och aktivt reducera energi- och vattenförbrukning.

Återvinning

Andra områden i fokus är materialåtervinning och sortering av olika avfallsfraktioner som mjuk/hårdplast, metall, kartong och trä. Allt salladsavfall samlas upp och återvinns för att bli jordförbättringsmedel.

Transporter

Tillsammans med våra transportörer arbetar vi med att optimera transporter genom att alltid lasta fulla bilar.

 

Har du frågor om Kvalitet och miljö, kontakta kvalitetschef: bengt.petersen@saba.se / +46 42 24 96 33