Saba Logistics

Saba Logistics AB är en ledande Service Provider i en processorienterad miljö med fokus på ständiga förbättringar. Vi verkar inom affärsområdet - logistiklösningar med bas i Helsingborg.

Vi erbjuder våra kunder effektiva lagerlösningar med modern teknik som är specialanpassad för kylda och snabba flöden där vi utför tjänster med optimal kvalitet och leveranssäkerhet. Vi arbetar i en innovativ lagermiljö med korta ledtider där våra leveranser dagligen når hela Sverige. Detta för att tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för en optimal konsumentupplevelse.

Läs även