Dagab förvärvar Sabas lagerverksamhet i Helsingborg

PRESSMEDDELANDE 2016-06-17 Dagab förvärvar Sabas lagerverksamhet i Helsingborg Dagab Inköp & Logistik AB och Saba Logistics AB, som ingår i Dolekoncernen, har tecknat en avsiktsförklaring om att Dagab skall förvärva Sabas lagerverksamhet i Helsingborg från och med den 1 januari 2017.

Förvärvet innebär att Dagab tar över alla inventarier, de 150 anställda samt tecknar ett femårigt hyresavtal med Saba. Övriga verksamheter inom Saba-gruppen, inkluderande; Shared Service Center, Banankompaniet AB, Saba Fresh Cuts AB och Saba Blommor AB, berörs inte av förändringen.

- Det känns bra att kunna säkerställa en trygg övergång för våra anställda till en stabil arbetsgivare som Dagab. Det är också mycket positivt att vi får en fortsatt verksamhet i huset och ett fortsatt samarbete avseende bananmogning säger Stefan Grahn,
VD Saba Logistics AB och Saba Fresh Cuts AB.

I Sverige finns Dole representerat av fyra olika bolag, Banankompaniet AB, Saba Fresh Cuts AB, Saba Blommor AB samt Saba Logistics AB. Tillsammans förser vi den svenska dagligvaruhandeln med bananer och färsk frukt, färdigskuren sallad och blommor. Utöver att förse marknaden med hälsosamma produkter tar Dole också en aktiv roll

i arbetet med global hälsa. Genom samarbeten med flera ledande universitet vill vi sprida information kring näring och hälsa som är både lättillgänglig och vetenskapligt underbyggd.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Grahn VD 042-24 96 31