Saba Frukt & Grönt blir Saba Logistics

  • Saba Frukt & Grönt

Vi är fortfarande experter på frukt och grönt! Idag är vårt fokus att leverera en hel process från transport, mottagningskontroll, plockning till expediering på absolut bästa och effektivaste sätt.

Vi är det bästa valet och den bästa logistikpartnern för våra kunders behov! Garantin är den erfarenhet vi byggt upp under många år där vi kan erbjuda våra medarbetares specialistkompetens i alla processer.

Tradingen har vi överlåtit till Saba Fruit AB som kan erbjuda alla de tjänster som tidigare bedrevs i egen regi.

För att tydliggöra vår nya roll på marknaden byter vi därför namn till Saba Logistics, det mest kompletta logistikvalet i branschen.