Verksamhet

AB Banan-Kompaniet ansvarar för försäljning och distribution av bananer. Huvudsakligen av märket Dole, men även KRAV-märkta bananer och andra välkända märken som Favorita och Onkel Tuca. Verksamheten startade redan 1909 och därmed blev AB Banan-Kompaniet först med att ta den exotiska frukten till Sverige! AB Banan-Kompaniet har egna mogningsanläggningar i Helsingborg och i Stockholms Frihamn.

Dole Fresh Cuts finns i Helsingborg, Sverige och i Espoo, Finland. Helsingborganläggningen byggdes under år 2000/2001 och produktionen satte igång i september 2001. I fabrikerna tillverkas produkter både till detaljhandel och storkökskunder. Produkterna distribueras till Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Baltikum.

Saba Blommor AB erbjuder ett brett sortiment av blommor; snittblommor, krukväxter, utplanteringsväxter som följer årets olika säsonger. En stor del av sortimentet är svenskodlat och blommor från lokala odlare prioriteras.

Saba Logistics AB är en ledande Service Provider i en processorienterad miljö med fokus på ständiga förbättringar. Vi verkar inom två affärsområden: Logistiklösningar och Shared Service Center med bas i Helsingborg.

Vi erbjuder våra kunder effektiva lagerlösningar med modern teknik som är specialanpassad för kylda och snabba flöden där vi utför tjänster med optimal kvalitet och leveranssäkerhet. Vi arbetar i en innovativ lagermiljö med korta ledtider där våra leveranser dagligen når hela Sverige. Detta för att tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för en optimal konsumentupplevelse.

Shared Service Center består av HR, IT samt Finance. Vi utför tjänster till kunder i hela Europa med fokus på ökad kvalitet med enkla flöden, vilket ger kortare ledtid till låg kostnad. För att uppnå detta har vi kompetenta, nationella och internationella medarbetare som samarbetar i en öppen och positiv anda.

Läs mer om oss under respektive produktområde!